Orta Çağda Ekonomi Tarım

Orta Çağda Ekonomi Tarım konusu 9. sınıf tarih dersi 3. Ünite dahilindedir.

En sonda Orta Çağda Ekonomi Tarım konusunu anlattığım bir videom var. Bak istersen

 • Toprağı ekip biçmeye başlayan insanoğlu zamanla artı ürün elde etmeye başladı.
 • Artı ürün ile insanlar tüketeceklerinden çok ürün üretmeye başlayınca iş bölümü başladı. Bu durumda toplumsal tabakalaşmayı beraberinde getirdi.
 • Köyde yaşayanlar tarım ve hayvancılıla uğraşırken, kentliler ticaret ve zanaatla uğraşmaya başladı.

TAVSİYE LİNK: Artı Ürün Nedir? Ortaya Çıkış Sebebi ve Sonuçları

İçindekiler

Orta Çağda Avrupa’nın Toplumsal Yapısı

Orta Çağda Ekonomi Tarım
Orta Çağda Avrupa’da Halk Sınıfları
 1. Asiller: En imtiyazlı sınıf idi. Senyörlere bağlı dük, kont, baron, vikont ve şövalyelerden oluşurdu. En büyük senyör kral idi.
 2. Rahipler: Vergi ve askerlikten muaf idi. Çok geniş toprakları vardı.
 3. Burjuvalar: Zanaat ve ticaretle uğraşan burjuvalar şehirlerde yaşar, senyörlere belli miktarda vergi verirlerdi.
 4. Köylüler: Topraktan kazandıklarının bir kısmını senyöre verirlerdi. Serf adı verilen köylülerin ise hiçbir hakkı yoktu. Toprakla birlikte alınıp-satılabilirlerdi.

Hindistan’da Halk Sınıfları

Hindistan’da sınıflararası geçisin mümkün olmadığı sosyal tabakalaşmaya kast sistemi denir. Kast Sisteminde sınıflar;

 1. Brahmanlar: Din adamları
 2. Kşatriyalar: Soylular, askerler, memurlar
 3. Vaisyalar: Esnaf, tüccar ve zanaatkarlar
 4. Sudralar: İşçiler

Kast sistemine dahil edilmeyenlerin oluşturduğu sınıf ise paryalar idi.

TAVSİYE LİNK: Kast Sisteminin Özellikleri Maddeler Halinde

Orta Çağda Ekonomi Tarım

] }

Tavsiye Konular

Miryokefalon-Savaşı'nın sebepleri, sonuçları ve önemi

Konar Göçerlerde Ordu

9. sınıf tarih dersi Orta Çağda Askeri Organizasyonlar konusu dahilinde bulunan Konar-göçerlerde Ordu özet konu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir