9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 133 Cevapları

DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632-661)

Hazırlık Çalışmaları

1.  Hz. Muhammed’in vefatının ardından İslam Devleti yöneticilerinin işbaşına nasıl geçtiklerini araştırınız.

Dört Halife döneminde seçimle iş başına gelmişlerdir. Ardından Muaviyeden itibaren saltanata dönüşmüştür.

2.  Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesinin gerekçeleri nelerdir? Araştırınız.

a) Hz. Muhammed’in vefat etmiş olması.
b) Kurraların savaşlarda şehit düşmesi.
c) Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması.

Beytül Mal, Halife, Harici, İkta, Ordugâh, Ridde, Sıddık
Beytül Mal, Halife, Harici, İkta, Ordugâh,
Ridde, Sıddık

3. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Beytül Mal: Hz. Ömer döneminde kurulan devlet hazinesidir
Halife: Peygamberimiz Hz. Muhammedin peygamberlik görevi hariç tüm görevlerini yerine getiren İslam aleminin lideridir.
Harici: Hakem Olayı sonrası Hz. Ali ve Muaviye’yi desteklemeyenlere verilen ad.
İkta Devlete ait olan toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker veya sivil erkâna hizmet ve maaşlarına karşılık verilmes
Ordugâh: Ordularının ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kamplara denir
Ridde: Hz. Muhammed’in vefatını fırsat bilerek zekât vermemeye ve İslamiyetten ayrılan kabilelerin yeniden İslamiyete katılmaları sağlandı. İslam tarihinde bu olaya ridde (dinden dönenler) olayı denilir.
Sıddık: Hz. Ebu Bekir’in lakabı.

Hz. Muhammed hayattayken kendisinden sonra kimin devlet başkanı olacağını belirlememişti. Bu nedenle Hz. Muhammed’in vefatından sonra yerine kimin halife olacağı konusu tartışmalara neden oldu. Bazı Müslümanlar Hz. Muhammed’in cenaze işleriyle uğraşırken bazı Müslümanlar da Hz. Muhammed’in yerine İslam Devleti’ni kimin yöneteceğini belirlemeye çalışıyorlardı. Durumu öğrenen Hz. Ebu Bekir ve
Hz. Ömer, Müslümanların toplandığı yere gittiler. Sözü alan Hz. Ömer heyecanla Hz. Ebu Bekir’e dönerek “Sen Allah’ın resulünün emriyle Müslümanlara namaz kıldırdın. Ona hepimizden daha yakındın. Biz seni halife kabul ediyoruz.” dedi. Diğer Müslümanlar da Hz. Ömer’in bu düşüncelerine katıldılar ve Hz. Ebu Bekir birinci halife ilan edilmiş oldu. Hz. Ebu Bekir’den sonra sırasıyla Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali
seçimle halife oldular. İslam tarihinde bu yeni döneme Dört Halife veya Hülefa-i Raşidin (Büyük Halifeler) Devri denir (632-661).

1. Hz. Ebubekir’in ilk halife seçilmesinde etkili olan sebepler nelerdir?

a) İlk müslümanlardan oluşu.
b) Hz. Muhammed’in en yakın arkadaşlarından.
c) Hz. Muhammed tarafından imam tayin edilmesi.
d) Sahabe (özellikler Hz. Ömer) tarafından aday gösterilmesi.

2. Dört halifenin seçimle işbaşına gelmesi size hangi yönetim anlayışını hatırlatmaktadır? Neden?

Bir nevi seçim olduğundan Cumhuriyeti hatırlatmaktadır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir