Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Küresel Sorunlar Yetersiz Beslenme ve Açlık

küreselleşen dünya

Küresel Sorunlar Yetersiz Beslenme ve Açlık Hızlı nüfus artışı, geri kalmış ülkelerde tarıma uygun alanların sınırlı olması neticesinde açlık tehlikesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur Dünya’da devletlerarasında gelir düzeyinin çok farklı olmasından dolayı Afrika ve Asya kıtalarının bazı bölgelerindeki insanların beslenme ihtiyacı karşılanamamıştır Açlıkla Mücadele Eden Uluslararası Örgütler O Dünya Sağlık Örgütü (WHO) O Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) O Dünya …

Devamını Oku

Küresel Sorunlar Nüfus Artışı ve İşsizlik

küreselleşen dünya

Küresel Sorunlar Nüfus Artışı ve İşsizlik Dünyanın nüfusu her yıl 97 milyon kişi artmaktadır. 2030 yılında dünya nüfusunun 10 milyar olması beklenmektedir. Hızlı nüfus artışı özellikle gelişmekte olan ve geri kal­mış ülkelerde önemli sorunları da beraberinde getir­mektedir. Hızlı Nüfus Artışının Sonuçları Kaynakların yetersiz kalması Halkın sağlık ve eğitim gibi hizmetlerden yeterince yararlanamaması İşsizliğin artması Çarpık kentleşmenin ortaya çıkması Toplumsal çatışmaların …

Devamını Oku

Küresel Sorunlar Çevre Kirliliği

küreselleşen dünya

KÜRESEL SORUNLAR Çevre Kirliliği Çevre Kirliliğinin Nedenleri Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve kirle­tilmesi Tarımda kullanılan gübreler ve atıklar Sanayileşme sonrası oluşan kirlilik Hızlı nüfus artışı ve gerekli yatırımların yapılmama­sı, fosil yakıt kullanımının yaygınlaşması Nükleer atıklann toprağa gömülerek saklanması Nükleer santrallerde meydana gelen kazalar Çernobil Faciası Ukrayna’nın Kiev şehrinde 1986 yılında nükleer sant­ralde meydana gelen kaza sonrası atmosfere yoğun miktarda radyasyon …

Devamını Oku

Küresel Isınma Hakkında Kısa Bilgi

küreselleşen dünya

KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Hakkında Kısa Bilgi Küresel ısınma, yeryüzünde aşırı karbondioksit (C02) gazının salınması sonucu ortaya çıkan aşırı ısınma so­runudur. Küresel Isınmanın Nedenleri Dünyadaki sanayileşme sonucu enerji ihtiyacının artması Kömür, petrol ve doğal gazın karbondioksit salınımının artırması. Küresel Isınmada etkili olan kloroflour karbonların bulunduğu sprey, klima ve plastik sanayinin kulla­nımının yaygınlaşması Küresel Isınmanın Sonuçları Buzullann erimesi, denizlerin su seviyelerinin …

Devamını Oku

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

küreselleşen dünya

KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) bir ek niteliğindeki uluslararası bir çevre anlaşmasıdır.  KYOTO PROTOKOLÜ İmzalanma Tarihi ve Yeri 11 Aralık 1997 Kyoto, Japoya Yürürlüğe Giriş Tarihi 16 Şubat 2005 Yürürlüğe Giriş Şartları BMİDÇS Ek 1 ülkelerin­den en az 55 ülkenin ka­tılımı ve bu ülkelerin C02 salınımlarının toplam C02 salınımının %55’ini …

Devamını Oku

17 Ağustos Depremi Sonunda Ortaya Çıkan Sorunlar

küreselleşen dünya

1980 Sonrası Türkiye Toplumsal Sorunlar 17 Ağustos Depremi Sonunda Ortaya Çıkan Sorunlar Türkiye’de 17 Ağustos 1999’da merkez üssü İzmit olan, İstanbul, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Eskişehir ve Yalova’da can ve mal kaybına yol açan büyük bir deprem olmuştur. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu illerde etkili ol­duğu için çok sayıda insan ölmüştür. Depremin Etkileri Çok sayıda bina zarar görmüştür. Deprem, sanayi bölgesinde etkili …

Devamını Oku

1980 Sonrası Türkiye Toplumsal Sorunlar Terörizm

küreselleşen dünya

1980 Sonrası Türkiye Toplumsal Sorunlar Terörizm Terörizm: Siyasi amaç doğrultusunda, yasa dışı yollara başvurularak mevcut durumu değiştirme amaçlı, örgütlü terörist faaliyetlerdir. Terörist Faaliyetlerin Amaçları Ülke içindeki huzur ve güven ortamını bozmak  İnsanlar arasında korku ortamı yaratmak Ülke kaynaklarının terörü önleme amacıyla kullanılması sonucu ekonomik sıkıntı yaşanmasını sağlamak İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türkiye terörle mücadeleye yaklaşık 300 milyar dolar harcamıştır. Terör …

Devamını Oku

1980 Sonrası Türkiye Ekonomik Gelişmeler

küreselleşen dünya

1980 Sonrası Türkiye Ekonomik Gelişmeler  > 24 ocak 1980 kararları ekonomik açıdan bir dönüm noktası oldu. > 1980’lerden sonra Türkiye’ye yabancı sermaye girişi artmış, ihracat ve ithalat hız kazanmıştır. > Ekonomik krizler Türkiye’nin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. (1997, 1998, 2001 ve 2008) > Günümüzde Türkiye dünyanın 20 büyük ekonomisinden biridir. Türkiye ekonomik krizlerin etkisini azaltmak için IMF (Uluslararası Para Fonu) ile …

Devamını Oku

1980 Sonrası Türkiye Kültürel Gelişmeler ve Sosyal Hayat

küreselleşen dünya

1980 Sonrası Türkiye Kültürel Gelişmeler ve Sosyal Hayat > 1980’lerde köyden kente göç hareketi devam etmiş, tarımda makineleşme ve sanayileşmeyle birlikte şehirler canlanmıştır. > Kentlerde gecekondulaşma hız kazanmıştır. > Köy kültürünün şehir yaşamına uyum sağlaması sürecinde sıkıntılar yaşanmıştır. Arabesk sinema ve müzikte etkili olmuştur. > 1984’te Türkiye’de ilk renkli televizyon yayını başlamıştır. > 1990’da ilk özel televizyon kanalı yayına başlamıştır. …

Devamını Oku

1980 Sonrası Türkiye Siyasi Gelişmeler

küreselleşen dünya

1980 Sonrası Türkiye Siyasi Gelişmeler 1980 sonrasında Turgut Özal liderliğindeki Anava­tan Partisi (ANAP) ön plana çıkmıştır. AB’ye tam üyelik başvurusu yapılmıştır. 1987’de, 12 Eylül askeri müdahalesi sonucu si­yaset yasağı konan Bülent Ecevit, Süleyman De­mirel, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş’in siyaset yasağı kalkmıştır. 1989’da Turgut Özal cumhurbaşkanı oldu. Turgut Özal’ın 1993 yılında ölümü üzerine Süley­man Demirel cumhurbaşkanı olmuştur. Tansu Çiller Türkiye’nin …

Devamını Oku
Sıkça Sorulan Sorular

test

test