Doğu Akdeniz Uygarlığı Fenikeliler ve İbraniler

Doğu Akdeniz Medeniyetleri (Fenikeliler, İbraniler) 9. Sınıf Tarih, TYT, AYT

İçindekiler

Doğu Akdeniz Uygarlığı Siyasi Tarih

Fenikeliler Siyasi Tarih

Sâmî asıllı bir kavim olan Fenikeliler bugünkü Lübnan Dağları ile Akdeniz arasında kalan bölgede yerleştiler (MÖ 2000). Deniz ticaretinde önemli gelişmeler kaydeden Fenikelilerin en önemli şehirleri; Biblos, Sayda ve Sur’dur. Fenikeliler MÖ 800 yılında Asur egemenliğine girmişlerdir.

İbraniler Siyasi Tarih

İbranîler de Sâmî asıllı olup bir süre Suriye ve Mezopotamya arasında oturduktan sonra MÖ II. bin başlarında bugünkü Filistin’e yerleştiler. İbrani Devleti MÖ 17. yüzyılda Hz. Davud tarafından kuruldu. Daha sonra İsrail ve Yahudi Devleti olarak ikiye ayrıldı. İsrail Devleti’ne Asurlular, Yahudi Devleti’ne ise Babilliler son vermişlerdir. Hz. Musa’dan dolayı Musevi diye de anıldılar. İbranîler bir süre Pers, Makedonya ve Roma hâkimiyetinde yaşamışlardır. MS I. yüzyılda çıkardıkları isyan sonucu Romalılar tarafından dünyanın dört tarafına sürüldüler.

Doğu Akdeniz Uygarlığı

1) Fenike ve İbraniler’de Devlet Yönetimi:

Fenikeliler şehir devletleri halinde yaşadılar. İbraniler, dini esaslara göre krallıkla yönetilmişlerdir.

2) Fenikeliler ve İbranîler’de Din ve İnanış:

Fenikeliler çok tanrılı inanca sahiptiler. İbranîler ise tarihte ilk tek tanrılı ilâhi dine inanmışlardır. Allah tarafından Hz. Musa’ya gönderilen kutsal kitap Tevrat’ta On Emir adı verilen Musevîliğin temel esasları yer almıştır.

Museviliği diğer dinlerden ayıran en önemli özellik nedir?

Musevilik dininin sadece İbranilere has bir din olduğuna inanılmasıdır.

3) Fenikeliler ve İbranîler’de Sosyal ve İktisadi Hayat:

Fenikeliler ülkeleri tarıma elverişli olmadığından ticaretle uğraşmışlar. Akdeniz havzasında koloniler kurmuşlardır. Kurdukları bu kolonileri vatanları gibi gördüler. (En önemlisi Kartaca.) Bu koloniler sayesinde Doğu uygarlığı ile Batı uygarlığı arasında köprü vazifesi gördüler.

İbraniler ise tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağladılar.

4) Fenikeliler ve İbranîler’de Yazı, Dil ve Edebiyat:

Fenikeliler 22 harfli bir alfabe kullanmışlardır. Bu alfabe, Yunanlılar ve Romalılar tarafından geliştirilerek bugünkü Latin Alfabesi ortaya çıkmıştır. İbranîler alfabelerini Fenikelilerden almışlardır.

5) Fenikeliler ve İbranîler’de Bilim ve Sanat:

Fenikelilerde şehircilik ileri bir seviyede idi. Eski Ön Asya medeniyetlerinin Akdeniz dünyasına girmesinde önemli rol oynamışlardır. İbraniler’in yaptığı en önemli eser Hz. Süleyman Mâbedi’dir. Bu eser Babil hükümdarı Nabukadnezar tarafından yıktırılmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Fenikelilerin Özellikleri Madde Madde

OKUMA TAVSİYESİ: İbranilerin Özellikleri


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir